Zoradenie:
Predvolené | Názov | Autor | Dátum | Stiahnutí
 
Všetky dostupné piesne:
pptx.png Aj keď mám málo síl TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 216

pptx.png Ako ty nie je nik TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 153

pptx.png Ani oko nevidelo TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 156

pptx.png Boh prestrel pre mňa bohatý stôl

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 82

pptx.png Boh v milosti je predivný (Amazing Grace)

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 90

pptx.png Boh všemocný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 149

pptx.png Bol som hriešny človek TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 150

pptx.png Budeme slúžiť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 143

pptx.png Chcem ako ty TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 140

pptx.png Chcem z Tvojej živej vody piť

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 76

pptx.png Chválu vzdaj slávnemu TOP

Pridané: 2016-11-13

Stiahnuté: 108

pptx.png Daj mi vieru TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 139

pptx.png Dávam všetko TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 152

pptx.png Dnes viem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 160

pptx.png Do tmy na svet TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 152

pptx.png Duch prepukni v dážď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 165

pptx.png Duchu Svätý, si tu vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 118

pptx.png Haleluja, chváľme silného Boha

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 76

pptx.png Jasaj v Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 130

pptx.png Je nádherné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 139

pptx.png Jedine láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 142

pptx.png Ježiš je hoden chvály TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 135

pptx.png Ježiš môj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 133

pptx.png Ježiš žije v nás TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 135

pptx.png Ježiš, ty si ma poznal TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 137

pptx.png Ježišu, si môj Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 138

pptx.png K tebe môj Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 144

pptx.png Konaj svoje dielo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 138

pptx.png Kráľu, milosť nám daj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 146

pptx.png Kristus Pán vstal z hrobu dnes, Haleluja!

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 65

pptx.png Kto som ja? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 142

pptx.png Ku komu pôjdem? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 140

pptx.png Ku krížu dvíham zrak TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 139

pptx.png Láska, čo pre mňa máš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 138

pptx.png Len milosťou TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 134

pptx.png Len tebe TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 134

pptx.png Len v Kristovi TOP

Pridané: 2016-03-24

Stiahnuté: 146

pptx.png Milosť tak potrebná

Pridané: 2017-02-04

Stiahnuté: 82

pptx.png Modlitba v púšti TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 162

pptx.png Môj Boh, tebe spievam TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 149

pptx.png Môj Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 156

pptx.png Moje srdce pieseň má TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 142

pptx.png Mojou nádejou si, Pane TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 125

pptx.png Môžem spievať o láske večnej

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 69

pptx.png Můj Bůh je můj štít TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 136

pptx.png Múry TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 148

pptx.png Na teba čakám TOP

Pridané: 2016-02-12

Stiahnuté: 130

pptx.png Na teba volám TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 136

pptx.png Nádherný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 136

pptx.png Nadýchnuť sa smiem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 135

pptx.png Náš Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 162

pptx.png Náš Pán, On je kráľov Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 128

pptx.png Nekonečný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 133

pptx.png Neopustíš TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 144

pptx.png Nič nie je nemožné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 127

pptx.png Nie je nikto ako Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 153

pptx.png Nie nám, nie nám, Hospodine TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 101

pptx.png Nohy jeleníc TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 140

pptx.png Ó Pane, chcem Ťa poznať TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 166

pptx.png Ó, Ježiš je Pán TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 122

pptx.png Ó, kresťania, poďme TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 132

pptx.png Ó, vyvýšený Pán! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 132

pptx.png Oceans (Pozývaš ma do neznáma) TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 137

pptx.png Odložil si svoj majestát TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 111

pptx.png On je náš Spasiteľ

Pridané: 2017-06-05

Stiahnuté: 42

pptx.png On je silný Boh Izraelov

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 55

pptx.png Otvor mi oči TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 151

pptx.png Padáme na svoju tvár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 131

pptx.png Pán Boh je pastier môj TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 130

pptx.png Pána chváľ

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 66

pptx.png Pane drahý TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 134

pptx.png Pane, buď vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 146

pptx.png Pane, prijmi ma TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 141

pptx.png Pane, som tak veľmi rád TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 126

pptx.png Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 72

pptx.png Poď TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 148

pptx.png Pozri, Boh sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 135

pptx.png Predivná láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 138

pptx.png Predivný si TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 136

pptx.png Prichádza Kráľ slávy TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 139

pptx.png Príď tvoje kráľovstvo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 142

pptx.png Prišiel na zem konať dielo spásy

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 53

pptx.png Rozhodol som sa ísť za Ježišom

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 54

pptx.png Rúcho chvál TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 141

pptx.png Si mojou piesňou TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 135

pptx.png Si večný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 136

pptx.png Síl nám pribúda TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 138

pptx.png Srdce chvály TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 138

pptx.png Stále ten istý

Pridané: 2017-03-01

Stiahnuté: 71

pptx.png Stáť smiem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 143

pptx.png Stíš sa NOVÉ

Pridané: 2017-10-17

Stiahnuté: 0

pptx.png Svätá radosť TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 129

pptx.png Svätý a slávny si

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 97

pptx.png Svätý, svätý, svätý TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 124

pptx.png Svieť nám TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 128

pptx.png Teba ctím TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 146

pptx.png Tebe patrí chvála TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 148

pptx.png Tí čo sú smädní TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 151

pptx.png Tichá noc TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 142

pptx.png Tmou Svetlo svieti TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 139

pptx.png To čo vyspievať túžim TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 123

pptx.png Toto všetko o tebe je TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 121

pptx.png Túžim priniesť na oltár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 118

pptx.png Tvoja krv ma chráni TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 137

pptx.png Tvoja láska je TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 140

pptx.png Ty ma nesieš sám TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 135

pptx.png Ty odpúšťaš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 145

pptx.png Ty príď a vládni nám TOP

Pridané: 2016-06-20

Stiahnuté: 131

pptx.png Ty si hoden TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 146

pptx.png Ty si jediný Boh TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 136

pptx.png Ty si mojou láskou TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 123

pptx.png Ty si Pánom TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 140

pptx.png V smelej dôvere TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 135

pptx.png V srdci to viem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 144

pptx.png V Tvojich dvoranách TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 142

pptx.png V úžase a chvále TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 127

pptx.png Vďaka Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 140

pptx.png Vďaka za tvoj kríž TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 143

pptx.png Veď ma ty sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 142

pptx.png Veď ma z dolných nádvorí TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 128

pptx.png Verný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 147

pptx.png Viac lásky TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 157

pptx.png Víťaz TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 148

pptx.png Vládca TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 156

pptx.png Vravíš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 130

pptx.png Všade tam, kde sú TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 122

pptx.png Všetko to, čo chcem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 128

pptx.png Všetko, čo som mal TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 158

pptx.png Vyvýšený TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 134

pptx.png Vyvyšujem Teba Pane TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 126

pptx.png Z tmy si ma vyviedol TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 127

pptx.png Žehnaj Pánovi, duša Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 111

pptx.png Zídení ako rodina TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 134

pptx.png Zvelebený buď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 158