Zoradenie:
Predvolené | Názov | Autor | Dátum | Stiahnutí
 
Všetky dostupné piesne:
pptx.png Aj keby nekvitol fík NOVÉ

Pridané: 2018-03-17

Stiahnuté: 3

pptx.png Aj keď mám málo síl TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 302

pptx.png Ako ty nie je nik TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 232

pptx.png Ani oko nevidelo TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 225

pptx.png Boh prestrel pre mňa bohatý stôl TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 126

pptx.png Boh v milosti je predivný (Amazing Grace) TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 131

pptx.png Boh všemocný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 217

pptx.png Bol som hriešny človek TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 215

pptx.png Budeme slúžiť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 214

pptx.png Celý život chcem spievať Tebe, Pane

Pridané: 2018-01-26

Stiahnuté: 23

pptx.png Chcem ako ty TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 206

pptx.png Chcem z Tvojej živej vody piť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 120

pptx.png Chválu vzdaj slávnemu TOP

Pridané: 2016-11-13

Stiahnuté: 168

pptx.png Daj mi vieru TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 210

pptx.png Dávam všetko TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 219

pptx.png Dnes viem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 231

pptx.png Do tmy na svet TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 226

pptx.png Duch prepukni v dážď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 231

pptx.png Duchu Svätý, si tu vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 172

pptx.png Haleluja, chváľme silného Boha TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 115

pptx.png Jasaj v Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 197

pptx.png Je nádherné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 207

pptx.png Jedine láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 206

pptx.png Jediné miesto NOVÉ

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 9

pptx.png Ježiš je hoden chvály TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 202

pptx.png Ježiš môj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 201

pptx.png Ježiš žije v nás TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 195

pptx.png Ježiš, ty si ma poznal TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 196

pptx.png Ježišu, si môj Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 202

pptx.png K tebe môj Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 208

pptx.png Konaj svoje dielo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 202

pptx.png Kráľu, milosť nám daj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 208

pptx.png Kristus Pán vstal z hrobu dnes, Haleluja! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 104

pptx.png Kto som ja? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 212

pptx.png Ku komu pôjdem? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 202

pptx.png Ku krížu dvíham zrak TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 201

pptx.png Láska, čo pre mňa máš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 199

pptx.png Len milosťou TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 199

pptx.png Len tebe TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 203

pptx.png Len v Kristovi TOP

Pridané: 2016-03-24

Stiahnuté: 215

pptx.png Milosť tak potrebná TOP

Pridané: 2017-02-04

Stiahnuté: 144

pptx.png Modlitba v púšti TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 229

pptx.png Môj Boh, tebe spievam TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 211

pptx.png Môj Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 226

pptx.png Moje srdce pieseň má TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 207

pptx.png Mojou nádejou si, Pane TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 191

pptx.png Môžem spievať o láske večnej TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 110

pptx.png Můj Bůh je můj štít TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 200

pptx.png Múry TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 213

pptx.png Na teba čakám TOP

Pridané: 2016-02-12

Stiahnuté: 194

pptx.png Na teba volám TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 198

pptx.png Nádherný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 196

pptx.png Nadýchnuť sa smiem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 198

pptx.png Náš Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 225

pptx.png Náš Pán, On je kráľov Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 180

pptx.png Nekonečný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 193

pptx.png Neopustíš TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 207

pptx.png Nič nie je nemožné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 187

pptx.png Nie je nikto ako Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 214

pptx.png Nie nám, nie nám, Hospodine TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 152

pptx.png Nohy jeleníc TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 202

pptx.png Ó Pane, chcem Ťa poznať TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 230

pptx.png Ó, Ježiš je Pán TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 188

pptx.png Ó, vyvýšený Pán! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 198

pptx.png Oceans (Pozývaš ma do neznáma) TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 188

pptx.png Odložil si svoj majestát TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 158

pptx.png On je náš Spasiteľ TOP

Pridané: 2017-06-05

Stiahnuté: 107

pptx.png On je silný Boh Izraelov TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 104

pptx.png Otvor mi oči TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 216

pptx.png Padáme na svoju tvár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 192

pptx.png Pán Boh je pastier môj TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 187

pptx.png Pána chváľ TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 137

pptx.png Pane drahý TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 201

pptx.png Pane, buď vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 210

pptx.png Pane, prijmi ma TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 209

pptx.png Pane, som tak veľmi rád TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 184

pptx.png Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 109

pptx.png Poď TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 213

pptx.png Pozri, Boh sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 202

pptx.png Predivná láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 201

pptx.png Predivný si TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 196

pptx.png Preslávny Bože

Pridané: 2017-10-27

Stiahnuté: 70

pptx.png Prichádza Kráľ slávy TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 201

pptx.png Príď tvoje kráľovstvo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 198

pptx.png Prišiel na zem konať dielo spásy

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 88

pptx.png Rozhodol som sa ísť za Ježišom TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 104

pptx.png Rúcho chvál TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 201

pptx.png Si mojou piesňou TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 194

pptx.png Si večný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 193

pptx.png Síl nám pribúda TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 191

pptx.png Srdce chvály TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 191

pptx.png Stále ten istý TOP

Pridané: 2017-03-01

Stiahnuté: 124

pptx.png Stáť smiem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 201

pptx.png Stíš sa

Pridané: 2017-10-17

Stiahnuté: 61

pptx.png Svätá radosť TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 184

pptx.png Svätý a slávny si TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 155

pptx.png Svätý, svätý, svätý TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 177

pptx.png Svieť nám TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 184

pptx.png Teba ctím TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 203

pptx.png Tebe patrí chvála TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 207

pptx.png Tí čo sú smädní TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 202

pptx.png Tichá noc TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 198

pptx.png Tmou Svetlo svieti TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 193

pptx.png To čo vyspievať túžim TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 171

pptx.png Toto všetko o tebe je TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 168

pptx.png Túžim priniesť na oltár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 159

pptx.png Tvoja krv ma chráni TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 185

pptx.png Tvoja láska je TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 192

pptx.png Ty ma nesieš sám TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 186

pptx.png Ty odpúšťaš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 202

pptx.png Ty príď a vládni nám TOP

Pridané: 2016-06-20

Stiahnuté: 179

pptx.png Ty si hoden TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 199

pptx.png Ty si jediný Boh TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 187

pptx.png Ty si mojou láskou TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 174

pptx.png Ty si Pánom TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 195

pptx.png Ty si Pánom mojich dní NOVÉ

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 6

pptx.png V smelej dôvere TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 185

pptx.png V srdci to viem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 196

pptx.png V Tvojich dvoranách TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 192

pptx.png V úžase a chvále TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 178

pptx.png Vďaka Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 192

pptx.png Vďaka za tvoj kríž TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 197

pptx.png Veď ma ty sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 193

pptx.png Veď ma z dolných nádvorí TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 166

pptx.png Verný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 201

pptx.png Viac lásky TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 207

pptx.png Víťaz TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 200

pptx.png Vládca TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 210

pptx.png Vravíš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 183

pptx.png Všade tam, kde sú TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 174

pptx.png Všetko to, čo chcem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 178

pptx.png Všetko, čo som mal TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 222

pptx.png Vyvýšený TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 198

pptx.png Vyvyšujem Teba Pane TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 176

pptx.png Z tmy si ma vyviedol TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 174

pptx.png Žehnaj Pánovi, duša Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 147

pptx.png Zídení ako rodina TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 187

pptx.png Zvelebený buď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 209