Zoradenie:
Predvolené | Názov | Autor | Dátum | Stiahnutí
 
Všetky dostupné piesne:
pptx.png Aj keby nekvitol fík TOP

Pridané: 2018-03-17

Stiahnuté: 259

pptx.png Aj keď mám málo síl TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 540

pptx.png Ak ľud môjho mena

Pridané: 2020-09-18

Stiahnuté: 14

pptx.png Ako ty nie je nik TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 457

pptx.png Ani oko nevidelo TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 458

pptx.png Boh prestrel pre mňa bohatý stôl TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 323

pptx.png Boh v milosti je predivný (Amazing Grace) TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 348

pptx.png Boh všemocný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 437

pptx.png Bol som hriešny človek TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 446

pptx.png Budeme slúžiť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 427

pptx.png Celý život chcem spievať Tebe, Pane TOP

Pridané: 2018-01-26

Stiahnuté: 249

pptx.png Chcem ako ty TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 417

pptx.png Chcem z Tvojej živej vody piť TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 314

pptx.png Chválu vzdaj slávnemu TOP

Pridané: 2016-11-13

Stiahnuté: 368

pptx.png Daj mi vieru TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 441

pptx.png Dávam všetko TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 438

pptx.png Dnes viem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 437

pptx.png Do tmy na svet TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 475

pptx.png Duch prepukni v dážď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 431

pptx.png Duchu Svätý, si tu vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 398

pptx.png Haleluja (Agnus Dei) TOP

Pridané: 2018-05-12

Stiahnuté: 212

pptx.png Haleluja, chváľme silného Boha TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 290

pptx.png Jasaj v Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 424

pptx.png Je nádherné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 405

pptx.png Jedine láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 444

pptx.png Jediné miesto TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 258

pptx.png Ježiš je hoden chvály TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 423

pptx.png Ježiš môj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 417

pptx.png Ježiš žije v nás TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 411

pptx.png Ježiš, ty si ma poznal TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 395

pptx.png Ježišu, si môj Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 383

pptx.png K tebe môj Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 448

pptx.png Konaj svoje dielo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 392

pptx.png Kráľu, milosť nám daj TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 405

pptx.png Kristus Pán vstal z hrobu dnes, Haleluja! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 277

pptx.png Kto som ja? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 431

pptx.png Ku komu pôjdem? TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 405

pptx.png Ku krížu dvíham zrak TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 412

pptx.png Láska, čo pre mňa máš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 414

pptx.png Len milosťou TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 428

pptx.png Len tebe TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 417

pptx.png Len v Kristovi TOP

Pridané: 2016-03-24

Stiahnuté: 496

pptx.png Milosť tak potrebná TOP

Pridané: 2017-02-04

Stiahnuté: 359

pptx.png Modlitba v púšti TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 483

pptx.png Môj Boh, tebe spievam TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 431

pptx.png Môj Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 431

pptx.png Moje srdce pieseň má TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 409

pptx.png Mojou nádejou si, Pane TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 382

pptx.png Môžem spievať o láske večnej TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 291

pptx.png Můj Bůh je můj štít TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 395

pptx.png Múry TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 413

pptx.png Na teba čakám TOP

Pridané: 2016-02-12

Stiahnuté: 382

pptx.png Na teba volám TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 394

pptx.png Nad všetkých kráľov TOP

Pridané: 2019-01-12

Stiahnuté: 117

pptx.png Nádherný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 409

pptx.png Nadýchnuť sa smiem TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 389

pptx.png Náš Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 447

pptx.png Náš Pán, On je kráľov Kráľ TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 385

pptx.png Nekonečný Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 402

pptx.png Neopustíš TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 407

pptx.png Nič nie je nemožné TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 423

pptx.png Nie je nikto ako Boh TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 433

pptx.png Nie nám, nie nám, Hospodine TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 351

pptx.png Nohy jeleníc TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 424

pptx.png Ó Pane, chcem Ťa poznať TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 474

pptx.png Ó, Ježiš je Pán TOP

Pridané: 2016-10-04

Stiahnuté: 409

pptx.png Ó, vyvýšený Pán! TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 396

pptx.png Oceans (Pozývaš ma do neznáma) TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 460

pptx.png Odložil si svoj majestát TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 342

pptx.png On je náš Spasiteľ TOP

Pridané: 2017-06-05

Stiahnuté: 312

pptx.png On je silný Boh Izraelov TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 298

pptx.png Otvor mi oči TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 410

pptx.png Padáme na svoju tvár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 375

pptx.png Pán Boh je pastier môj TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 392

pptx.png Pána chváľ TOP

Pridané: 2017-03-18

Stiahnuté: 361

pptx.png Pane drahý TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 382

pptx.png Pane, buď vítaný TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 431

pptx.png Pane, prijmi ma TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 443

pptx.png Pane, som tak veľmi rád TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 392

pptx.png Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 287

pptx.png Poď TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 424

pptx.png Pozdvihnime svoje hlasy

Pridané: 2020-02-22

Stiahnuté: 51

pptx.png Pozri, Boh sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 434

pptx.png Predivná láska TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 398

pptx.png Predivný si TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 403

pptx.png Preslávny Bože TOP

Pridané: 2017-10-27

Stiahnuté: 311

pptx.png Prichádza Kráľ slávy TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 427

pptx.png Príď tvoje kráľovstvo TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 432

pptx.png Prišiel na zem konať dielo spásy TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 268

pptx.png Rozhodol som sa ísť za Ježišom TOP

Pridané: 2016-10-21

Stiahnuté: 308

pptx.png Rúcho chvál TOP

Pridané: 2016-01-26

Stiahnuté: 404

pptx.png Si mojou piesňou TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 388

pptx.png Si večný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 391

pptx.png Síl nám pribúda TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 409

pptx.png Srdce chvály TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 401

pptx.png Stále ten istý TOP

Pridané: 2017-03-01

Stiahnuté: 323

pptx.png Stáť smiem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 391

pptx.png Stíš sa TOP

Pridané: 2017-10-17

Stiahnuté: 289

pptx.png Stojím pred tebou TOP

Pridané: 2018-11-10

Stiahnuté: 125

pptx.png Svätá radosť TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 379

pptx.png Svätý a slávny si TOP

Pridané: 2016-12-19

Stiahnuté: 343

pptx.png Svätý, svätý, svätý TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 382

pptx.png Svieť nám TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 369

pptx.png Teba ctím TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 406

pptx.png Tebe patrí chvála TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 460

pptx.png Tí čo sú smädní TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 389

pptx.png Tichá noc TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 430

pptx.png Tmou Svetlo svieti TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 409

pptx.png To čo vyspievať túžim TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 375

pptx.png Toto všetko o tebe je TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 347

pptx.png Tu je chlieb

Pridané: 2019-07-06

Stiahnuté: 85

pptx.png Túžim priniesť na oltár TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 373

pptx.png Tvoja krv ma chráni TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 377

pptx.png Tvoja láska je TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 400

pptx.png Ty ma nesieš sám TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 379

pptx.png Ty odpúšťaš TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 402

pptx.png Ty príď a vládni nám TOP

Pridané: 2016-06-20

Stiahnuté: 473

pptx.png Ty si hoden TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 409

pptx.png Ty si jediný Boh TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 388

pptx.png Ty si mojou láskou TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 351

pptx.png Ty si Pánom TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 413

pptx.png Ty si Pánom mojich dní TOP

Pridané: 2018-03-03

Stiahnuté: 208

pptx.png U Neho šťastný som TOP

Pridané: 2018-04-15

Stiahnuté: 191

pptx.png V smelej dôvere TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 384

pptx.png V srdci to viem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 389

pptx.png V Tvojich dvoranách TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 401

pptx.png V úžase a chvále TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 356

pptx.png Vďaka Ježiš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 378

pptx.png Vďaka za tvoj kríž TOP

Pridané: 2016-02-10

Stiahnuté: 443

pptx.png Veď ma ty sám TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 397

pptx.png Veď ma z dolných nádvorí TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 331

pptx.png Verný Boh TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 401

pptx.png Vezmi, Pane, život môj TOP

Pridané: 2019-01-19

Stiahnuté: 137

pptx.png Viac lásky TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 406

pptx.png Víťaz TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 396

pptx.png Vládca TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 413

pptx.png Vravíš TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 360

pptx.png Všade tam, kde sú TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 372

pptx.png Všetko to, čo chcem TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 342

pptx.png Všetko, čo som mal TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 444

pptx.png Vyvýšený TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 399

pptx.png Vyvyšujem Teba Pane TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 366

pptx.png Z tmy si ma vyviedol TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 360

pptx.png Žehnaj Pánovi, duša Pánovi TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 313

pptx.png Zídení ako rodina TOP

Pridané: 2016-01-28

Stiahnuté: 358

pptx.png Zvelebený buď TOP

Pridané: 2016-01-30

Stiahnuté: 407