Fyzické bohoslužby sú obnovené bez obmedzení. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že sa jeho Cirkev môže opäť stretávať pod jeho Slovom, okolo jeho stola a spievať mu na chválu a slávu. Aj naďalej dodržiavame základné hygienické opatrenia (prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia, a pod.). 

(posledná aktualizácia: 05.03.2022)