nedeľa, 17. september 2017

Ako k nám Boh hovorí?

Evanjelium podľa Jána 8:31-36 & Evanjelium podľa Marka 7:7-9 Kazateľ: Juraj Kohút
Ako môžeme poznať základné pravdy o Bohu a živote? To, je ďalšia zo série otázok, s ktorými sa borili ľudia 16. storočia. Hlavne tí, ktorí sa odmietali zmieriť s absurdnosťami svojej doby. A spoločnosť sa navždy zmenila. To, ako si na túto otázku odpovieme aj my dnes, určuje v našich životoch ale aj spoločnosti oveľa viac, ako sa väčšina z nás pravdepodobne nazdáva. Takže, ako to je?
Dĺžka:34 minút