nedeľa, 29. január 2017

Ako načúvať posolstvu tragédií

Evanjelium podľa Lukáša 13:1-9 Kazateľ: Juraj Klementovič
Masové tragédie (či už tie živelné alebo zapríčinené ľudskou rukou) sú súčasťou sveta, v ktorom žijeme. Často o nich počujeme a niekedy o nich aj radi rozprávame. Obvykle však našu pozornosť upriamujú na niečo celkom iné než na to, na čo by naozaj mali.
Dĺžka:30 minút