nedeľa, 08. október 2017

Boh, ktorý oživuje mŕtvych

List Efezanom 2:1-10 Kazateľ: Ján Henžel
Každý človek je od prirodzenosti duchovne mŕtvy. Boh nás však z nesmiernej lásky zachránil prostredníctvom Ježiša Krista, aby sme boli trofejou jeho milosti. Zachránený človek verí, lebo dostal dar viery a koná dobré skutky, ktoré mu Boh pripravil.
Dĺžka:34 minút