nedeľa, 16. október 2016

Čakáreň

Izaiáš 40:27-31 Kazateľ: Samo Lacho
V dnešnej dobe, nikto z nás nemá rád čakanie. Pre kresťana je však čakanie priam nevyhnutné pre zdravý duchovný život. Dôležitou otázkou však ani tak nie je, že na čo čakáme, ale skôr na koho čakáme?
Dĺžka:30 minút