nedeľa, 27. október 2019

Cesta evanjelia, prijatie a odmietnutie

List Rimanom 10:13-21 Kazateľ: Roman Meszaros
V tejto časti Listu Rimanom Pavol vysvetľuje Boží plán s Židovským národom a musí sa venovať aj otázke ich odmietnutia Ježiša ako Mesiáša. Píše o tom, čo sa deje v živote človeka predtým, ako uverí, a tiež hovorí o našom rozhodnutí - ako na tieto Božie kroky odpovieme.
Dĺžka:43 minút