nedeľa, 13. november 2016

Cestou do Emauz

Evanjelium podľa Lukáša 24:13-33 Kazateľ: Juraj Klementovič
Naše životy niekedy pripomínajú emocionálne húsenkové dráhy, čo nie je práve príjemné, obzvlášť ak sa práve nachádzame v ich dolných častiach. Podobné situácie zažívali už Ježišovi súčasníci. Čomu sa z ich príbehu môžeme naučiť?
Dĺžka:38 minút