nedeľa, 04. august 2019

Čítanie s porozumením

Evanjelium podľa Marka 12:18-27 Kazateľ: Marek Tomašovič
Je ľahké čítať a čítať a pritom nerozumieť tomu, čo čítame. To bol prípad aj saducejov, ktorí prišli za Ježišom citujúc Starú zmluvu. Ježišova odpoveď? "Nepoznáte Písma ani Božiu moc!" Citujú Písma, no nepoznajú ich. Na to, aby sme skutočne rozumeli a poznali, potrebujeme oboje: Božie slovo a Boha tohto Slova.
Dĺžka:33 minút