nedeľa, 29. november 2020

Dva uhly pohľadu

Izaiáš 7:1-17 & Evanjelium podľa Matúša 1:18-25 Kazateľ: Marek Tomašovič
Život kresťanskej viery je náročný, lebo z veľkej časti za zakladá na slove a sľuboch, na veciach, ktoré ešte úplne nie sú, ale veríme a očakávame, že budú. Advent toto celkom dobre zachytáva. A Boh veľmi dobre vie, že viera nie je ľahká. Preto našej viere „pomáha“ a dáva nám „znamenia“, ktoré majú posilniť našu vieru a dôveru v jeho slová a sľuby.
Dĺžka:35 minút