nedeľa, 31. január 2021

Hospodin bojuje

Exodus 17:8-16 Kazateľ: Marek Tomašovič
Doteraz Boh skúšal a cvičil vieru izraelského národu cez ohrozenia života pre nedostatok vody a chleba. Teraz ich bude skúšať ohrozením života skrze nebezpečenstvo nepriateľského národa. Čaká ich ich prvý boj, ich prvá vojna. Bude Hospodin, YHWH, medzi nimi? Dokáže aj tu zachrániť?
Dĺžka:34 minút