nedeľa, 05. marec 2017

Jákob - úvod do príbehu

Genezis 25:19-26 Kazateľ: Juraj Kohút
Úvod do príbehu jednej z najkontroverznejších postáv Biblie.
Dĺžka:22 minút