nedeľa, 20. november 2016

Je Boh dobrý?

Evanjelium podľa Lukáša 18:19 Kazateľ: Juraj Kohút
Svet ako ho vidíme - vrátane zla a utrpenia ukazuje, že Boh je skôr zlý, či dobrý?
Dĺžka:29 minút