nedeľa, 21. júl 2019

Je dovolené...?

Evanjelium podľa Marka 12:13-17 Kazateľ: Marek Tomašovič
"Cisárovi cisárovo." Nemusíte ani čítať Bibliu, aby ste poznali túto známu vetu, ktorou Ježiš opäť odzbrojil svojich protivníkov. Tí za ním prišli s otázkou toho, komu patria peniaze. On ich však prekvapí svojou protiotázkou: Komu patria oni?
Dĺžka:37 minút