nedeľa, 03. september 2017

Ježiš sa chce učiť

Evanjelium podľa Lukáša 2:41-52 Kazateľ: Juraj Kohút
Je typické, že deti radi utekajú zo školy domov, od učenia k zábave. Avšak 12-ročný Ježiš naopak uniká pozornosti rodičov, lebo chce byť na mieste, kde sa dá niečomu priučiť. Pohľad na túto udalosť chce byť motivačným impulzom na začiatku školského roka. Všetci sa potrebujeme učiť - vedome vyhľadávať správne miesta, vystavovať sa novým pohľadom a nebáť sa veľkých otázok.
Dĺžka:15 minút