nedeľa, 28. jún 2020

Konečne spolu!

Žalmy 133 Kazateľ: Marek Tomašovič
Vždy keď sa kresťania stretnú, vzniká medzi nimi potenciál pre zmenu. Je to priestor a okamih, v ktorom je Boh pripravený udeľovať požehnanie a život. Otázkou však je, či sme na to pripravení my.
Dĺžka:36 minút