nedeľa, 18. marec 2018

Kresťania v piatok o piatej

Prvý Petrov list 2:13-17 Kazateľ: Marek Tomašovič
V týchto dňoch a týždňoch je na Slovensku cítiť nepokoj, nedôveru a nespokojnosť. Vraj nie je múdre aby sme Cirkev miešali s politikou. Ako sa však majú kresťania postaviť ku tomuto spoločenskému dianiu? Má mať naša kresťanská viera dopad na našu politickú (ne)angažovanosť? Má Boh vôbec čo povedať?
Dĺžka:38 minút