nedeľa, 25. december 2016

Kto je ten Ježiš?

Evanjelium podľa Lukáša 1:26-2:38 Kazateľ: Juraj Kohút
Kto je ten Ježiš, ktorého narodenie sa na Vianoce oslavuje? Evanjeliový príbeh ho nepredstavuje ako učiteľa, proroka, či liečiteľa, ale ako niekoho oveľa väčšieho - ako Syna Božieho, Krista Pána a Spasiteľa. Aké dôvody mali prví prijímatelia týchto správ na to, aby tomu uverili?
Dĺžka:20 minút