nedeľa, 07. júl 2019

Kto ti dal moc?

Evanjelium podľa Marka 11:27-33 Kazateľ: Marek Tomašovič
Žijeme v dobe, kedy sa na autoritu a moc pozeráme s veľkou dávkou nedôvery. Dýchame vzduch individuálnej autonómnosti a my sami sa stávame svojou najvyššou inštanciou autority. Keď však Ježiš prichádza s mocou a autoritou, tak neprichádza ako despota a tyran, ale ako dobrý pastier, ktorý kladie svoj život aj za teba.
Dĺžka:31 minút