Toggle Bar
nedeľa, 22. september 2019

Misia k misionárom

Evanjelium podľa Matúša 10:5-15 Kazateľ: Štefan Evin
Misiou/poslaním Božieho ľudu je byť svätými Bohu a byť požehnaním pre svet. Máme byť súčasťou Božej misie tak, že sa do nej odvážne a s dôverou zapojíme a veľkoryso podporujeme zvestovanie a zvestovateľov evanjelia.
Dĺžka:34 minút