Žalmy 1:1-6 Kazateľ: Marek Tomašovič
Na začiatku každého roka (a o to viac teraz, na začiatku novej dekády) si ľudia dávajú predsavzatia. Snívajú o tom, čo by toto nové obdobie mohlo priniesť do ich životov. Ako vykročíš do tohto nového desaťročia ty?
Dĺžka:32 minút