nedeľa, 12. máj 2019

O dvoch stratených synoch (1)

Evanjelium podľa Lukáša 15:11-32 Kazateľ: Juraj Kohút
Ježiš rozprával príbeh o dvoch synoch a milujúcom otcovi, aby ilustroval realitu človeka vo vzťahu k Bohu. V tomto zamyslení sa zvlášť pozrieme na to, ako v prípade mladšieho aj staršieho syna a teda nás všetkých je potrebné obrátenie na to, aby sme našli miesto v dome nášho Otca.
Dĺžka:23 minút