nedeľa, 13. október 2019

Odkiaľ príde pomoc.

Žalmy 121 Kazateľ: Martin Uhriňák
Na našej životnej ceste k cieľu, byť s Bohom, nás čaká veľa prekážok. Každý z nás ma svoju horu, ktorú musí zdolať. Touto cestou nás vedie Kristus, ktorý je našou pomocou a ochrancom.
Dĺžka:31 minút