nedeľa, 22. október 2017

Po schodoch či výťahom?

Genezis 11:1-9 & List Rimanom 1:16-17 Kazateľ: Juraj Klementovič
Po niekoľkých intenzívnych zážitkoch sa Martin Luther napokon zbavil duchovného zúfalstva a zažil "radostnú výmenu". Podarilo sa mu tak opustiť nebeské schodisko a prestúpiť do výťahu. Ako to bolo vôbec možné tri a pol storočia pred jeho vynájdením?
Dĺžka:36 minút