nedeľa, 26. marec 2017

Prekvapujúci sen

Genezis 28:10-22 Kazateľ: Juraj Kohút
Jákob sa ocitá v nepríjemnom bode svojej existencie - nemá nič, len kontroverznú minulosť a otáznu budúcnosť. A práve na tomto mieste, ktoré nie je vzdialené nikomu z nás, zažíva veľké prekvapenie - sen. Otvára sa mu nová perspektíva na život a dáva sa mu poznávať sám Stvoriteľ života. Zaskočený Jákob konštatuje, že sa ocitol na mieste, kde sa stretáva nebo so zemou. Existuje také miesto aj pre nás? Kde?
Dĺžka:33 minút