nedeľa, 04. december 2016

Realita, ktorá prichádza (2)

Zjavenie Jána 21:5-8 Kazateľ: Juraj Kohút
Pokračovanie v pojednaní o novom nebi a novej zemi.
Dĺžka:42 minút