nedeľa, 10. december 2017

Reformácia adventu

List Rimanom 8:18-25 Kazateľ: Juraj Klementovič
V roku päťstého výročia reformácie sa zamyslíme nad tým, či a ako by sme potrebovali zreformovať naše vnímanie a prežívanie obdobia adventu.
Dĺžka:29 minút