Toggle Bar
nedeľa, 19. február 2017

Spájanie svetov

List Efezanom 2:11-22 Kazateľ: Marek Tomašovič
Rozdeľovať život, na cirkevný a civilný, je častým pokušením pre veriacich. Boh nás však pozýva ku spájaniu svetov, aby sme boli chrámom pre tento svet - miestom, kde sa prelína nebo so zemou, kde sa Boh stretáva človekom.
Dĺžka:41 minút