nedeľa, 02. apríl 2017

Varovanie uprostred požehnania

Prvý list Korinťanom 10:1-13 Kazateľ: Matúš Moyzes
Varovanie uprostred požehnania. 1Kor 10:1-13
Dĺžka:34 minút