nedeľa, 26. február 2017

Veľké poslanie

Evanjelium podľa Matúša 28:16-20 Kazateľ: Juraj Kohút
Každý jednotlivec aj organizácia je niečím definovaná. Vzťahmi, záujmami, činnosťami, potrebami, nejakým poslaním,... Cirkev a každý z nás tak isto. Na záver Matúšovho evanjelia Ježiš predkladá skupine svojich nasledovníkov víziu - víziu toho, čo chce vidieť, aby sa práve skrze nich a s nimi vo svete udialo. Je to obrovský projekt - poslanie, do ktorého sme prizvaní aj my všetci. Okrem iného je toto poslanie "miestom", kde môžeme zažívať realitu živého Ježiša.
Dĺžka:41 minút