Filtruj podľa:
nedeľa, 29. január 2017
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 13:1-9
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Masové tragédie (či už tie živelné alebo zapríčinené ľudskou rukou) sú súčasťou sveta, v ktorom žijeme. Často o nich počujeme a niekedy o nich aj radi rozprávame. Obvykle však našu pozornosť upriamujú na niečo celkom iné než na to, na čo by naozaj mali.
nedeľa, 22. január 2017
Kazateľ: Milan Mitana
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 13:31-33 & List Filipanom 3:7-20
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 26 minút
Toto podobenstvo som zvolil primárne kvôli tomu, že viacerí z vás si asi myslíte : „Ako už len ja môžem byť prospešný pre Božie kráľovstvo? Veď ja som iba doma s deťmi, ja neviem kázať, neviem evanjelizovať, neviem rozprávať o Bohu tak, aby niekto uveril.“ Chcem povedať, že som presvedčený, že Ježiš hovoril toto podobenstvo aj kvôli Tebe. Božie kráľovstvo je ako maličké horčičné semienko. Si ochotný to máličko, čo máš, vziať a vložiť to do zeme? Vziať tú malú kvasnicu a vložiť ju do múky?
nedeľa, 15. január 2017
Kazateľ: José Calvo
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 14:1-7 & Evanjelium podľa Matúša 7:21-23
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 27 minút
Cesta nie je sama o sebe cieľ, ale je proces cez ktorý sa niekam dostaneme. Ak je Ježiš cestou, ako má vyzerať môj život? Aký zmysel má "cesta" v živote človeka pred Bohom?
nedeľa, 25. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 1:26-2:38
Dĺžka: 20 minút
Kto je ten Ježiš, ktorého narodenie sa na Vianoce oslavuje? Evanjeliový príbeh ho nepredstavuje ako učiteľa, proroka, či liečiteľa, ale ako niekoho oveľa väčšieho - ako Syna Božieho, Krista Pána a Spasiteľa. Aké dôvody mali prví prijímatelia týchto správ na to, aby tomu uverili?
nedeľa, 18. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 2:1-5
Dĺžka: 24 minút
K Vianociam patrí príjemná atmosféra a pekné rozprávky. Je príbeh o Ježišovom narodení ďalšou takou rozprávkou na vylepšenie atmosféry, alebo nám je podaný ako niečo, čo sa naozaj stalo? (Pozn.: v zázname je vypovedaná pravda aj o tom, kto nosí Vianočné darčeky.)
nedeľa, 11. december 2016
Oddiel: Zjavenie Jána 21:9-22:5
Dĺžka: 48 minút
V posledných kapitolách Biblie nás apoštol Ján berie úplne na začiatok, do prvých kapitol Biblie a ukazuje nám krásne mesto – Nový Jeruzalem, ktorého súčasťou sme aj my. Ako sa však môže zo zablatenej dediny stať mesto zo zlata?
nedeľa, 04. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Zjavenie Jána 21:5-8
Dĺžka: 42 minút
Pokračovanie v pojednaní o novom nebi a novej zemi.
nedeľa, 27. november 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Zjavenie Jána 21:1-4
Dĺžka: 38 minút
Všetci dúfame v pozitívnu budúcnosť. Čo naozaj možno očakávať? Ako Biblický text opisuje realitu, ktorá prichádza?
nedeľa, 20. november 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 18:19
Dĺžka: 29 minút
Svet ako ho vidíme - vrátane zla a utrpenia ukazuje, že Boh je skôr zlý, či dobrý?
nedeľa, 13. november 2016
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 24:13-33
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 38 minút
Naše životy niekedy pripomínajú emocionálne húsenkové dráhy, čo nie je práve príjemné, obzvlášť ak sa práve nachádzame v ich dolných častiach. Podobné situácie zažívali už Ježišovi súčasníci. Čomu sa z ich príbehu môžeme naučiť?
nedeľa, 30. október 2016
Kazateľ: Ján Verčimák
Oddiel: Genezis 3:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 23 minút
Hriech priniesol pocit hanby medzi nás a Boha, medzi ľudí navzájom a pocit zahanbenia aj pred samým sebou, ktorý všetko zničil. Ježiš na kríži však všetko zmenil. Zomieral opovrhnutý ľudmi, aby sme my nemuseli žiť s pocitom hanby, ale aby sme žili v slobode a pokoji pred Bohom a ľudmi.
nedeľa, 23. október 2016
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 10:16-52
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 43 minút
Ježišove zázraky a uzdravenia sú viac ako len príkladmi fyzického uzdravenia. Častokrát idú za hranice samotného skutku a poukazujú na realitu a skutočnosti, ktoré častokrát prehliadame. Dnes ráno sa chcem spolu s Vami pozrieť na uzdravenie tohto slepca ako na "šablónu" kresťanstva. Inými slovami, budeme sa pozerať na tento konkrétny príbeh a budeme v ňom vidieť priame paralely s duchovným životom a vierou kresťana.
nedeľa, 16. október 2016
Kazateľ: Samo Lacho
Oddiel: Izaiáš 40:27-31
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
V dnešnej dobe, nikto z nás nemá rád čakanie. Pre kresťana je však čakanie priam nevyhnutné pre zdravý duchovný život. Dôležitou otázkou však ani tak nie je, že na čo čakáme, ale skôr na koho čakáme?
nedeľa, 02. október 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: List Rimanom 1:19-21
Dĺžka: 25 minút
Veľké otázky sa pýtajú aj tí najmenší. Predovšetkým im (ale nie len im) je venovaná táto séria. Prvou veľkou otázkou (a v skutočnosti tou najväčšou možnou otázkou), ktorou sa budeme dnes zaberať je otázka: Existuje Boh?
nedeľa, 25. september 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Žalmy 51
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 41 minút
Všetci o hriechu vieme, všetci s ním do nejakej miery bojujeme. Ale poznáme jeho "vnútorné pochody"? Ako sa to vlastne stane, že človek hreší? Toto je prvá časť mini-série. Druhá časť sa volá "Anatómia obnovy".