Filtruj podľa:
nedeľa, 04. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Zjavenie Jána 21:5-8
Dĺžka: 42 minút
Pokračovanie v pojednaní o novom nebi a novej zemi.
nedeľa, 27. november 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Zjavenie Jána 21:1-4
Dĺžka: 38 minút
Všetci dúfame v pozitívnu budúcnosť. Čo naozaj možno očakávať? Ako Biblický text opisuje realitu, ktorá prichádza?
nedeľa, 20. november 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 18:19
Dĺžka: 29 minút
Svet ako ho vidíme - vrátane zla a utrpenia ukazuje, že Boh je skôr zlý, či dobrý?
nedeľa, 13. november 2016
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 24:13-33
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 38 minút
Naše životy niekedy pripomínajú emocionálne húsenkové dráhy, čo nie je práve príjemné, obzvlášť ak sa práve nachádzame v ich dolných častiach. Podobné situácie zažívali už Ježišovi súčasníci. Čomu sa z ich príbehu môžeme naučiť?
nedeľa, 30. október 2016
Kazateľ: Ján Verčimák
Oddiel: Genezis 3:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 23 minút
Hriech priniesol pocit hanby medzi nás a Boha, medzi ľudí navzájom a pocit zahanbenia aj pred samým sebou, ktorý všetko zničil. Ježiš na kríži však všetko zmenil. Zomieral opovrhnutý ľudmi, aby sme my nemuseli žiť s pocitom hanby, ale aby sme žili v slobode a pokoji pred Bohom a ľudmi.
nedeľa, 23. október 2016
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 10:16-52
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 43 minút
Ježišove zázraky a uzdravenia sú viac ako len príkladmi fyzického uzdravenia. Častokrát idú za hranice samotného skutku a poukazujú na realitu a skutočnosti, ktoré častokrát prehliadame. Dnes ráno sa chcem spolu s Vami pozrieť na uzdravenie tohto slepca ako na "šablónu" kresťanstva. Inými slovami, budeme sa pozerať na tento konkrétny príbeh a budeme v ňom vidieť priame paralely s duchovným životom a vierou kresťana.
nedeľa, 16. október 2016
Kazateľ: Samo Lacho
Oddiel: Izaiáš 40:27-31
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
V dnešnej dobe, nikto z nás nemá rád čakanie. Pre kresťana je však čakanie priam nevyhnutné pre zdravý duchovný život. Dôležitou otázkou však ani tak nie je, že na čo čakáme, ale skôr na koho čakáme?
nedeľa, 02. október 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: List Rimanom 1:19-21
Dĺžka: 25 minút
Veľké otázky sa pýtajú aj tí najmenší. Predovšetkým im (ale nie len im) je venovaná táto séria. Prvou veľkou otázkou (a v skutočnosti tou najväčšou možnou otázkou), ktorou sa budeme dnes zaberať je otázka: Existuje Boh?
nedeľa, 25. september 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Žalmy 51
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 41 minút
Všetci o hriechu vieme, všetci s ním do nejakej miery bojujeme. Ale poznáme jeho "vnútorné pochody"? Ako sa to vlastne stane, že človek hreší? Toto je prvá časť mini-série. Druhá časť sa volá "Anatómia obnovy".