Filtruj podľa:
nedeľa, 28. apríl 2019
Kazateľ: Jozef Grexa
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 2:48-49 & Evanjelium podľa Matúša 24:42-47
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 29 minút
O tom ako mňa osobne Pán Boh učil a učí žiť vzťah s Ním a nie náboženstvo, žiť verne každodenne kroky viery a nie len nejaké veľké "kresťanské veci" pár krát za rok.
nedeľa, 17. február 2019
Kazateľ: Slavo Poloha
Oddiel: Genezis 11:27-12:9 & List Hebrejom 11:0
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 27 minút
Nasledovanie Ježiša neznamená život bez problémov. Preto potrebuješ vedieť či volanie, ktoré cítiš, je od Boha.
nedeľa, 20. január 2019
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 9:10-17
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 42 minút
Každé jedno jedlo poukazuje na niečo viac, na realitu nad týmto všetkým. Poukazuje na jeden stôl oveľa bohatší a štedrejší, ako človek dokáže pripraviť – stôl, na ktorom sa nám ponúka to jediné, čo uspokojí aj ten najhlbší hlad nášho srdca.
nedeľa, 18. november 2018
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Skutky apoštolov 8:26-40
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Boh zvrchovane riadi svoju misiu, ale používa si na to ľudí s ich vybavením. Je to Jeho misia, ale my sme Jeho misionári.
nedeľa, 11. november 2018
Oddiel: Žalmy 13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 37 minút
Dávid sa v Žalme 13 na nič nehrá. Bez hanby na rovinu popisuje čo prežíva: Boh na neho zabudol a skryl si pred ním svoju tvár. Lenže Dávid sa len nesťažuje, ale svoj žiaľ pretavuje do modlitby. Do modlitby, ktorej jadrom je nádej v Božiu silnú-vernú-láskavú oddanosť – čo Biblia nazýva "ḥesed".
nedeľa, 21. október 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 3:19-21
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút
Máme radi slnečné dni, slnečné dovolenky, krásu a život, ktoré nám svetlo prináša. No svetlo má aj svoje "nevýhody". Na svetle všetko vidieť. Je problém niečo skryť. A tak čelíme dileme voľby medzi svetlom a tmou.
nedeľa, 23. september 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 10:25-37
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Špekulant hľadá "životné poistenie" pre tie najhoršie situácie. Kto by povedal, že práve láska prejavená v skutku by mohla byť odpoveďou? Podľa Ježiša však nejde o doplnkovú poistku, ale o jediný spôsob života, ktorý pretrvá. A sám išiel príkladom.
nedeľa, 09. september 2018
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Zjavenie Jána 2:1-7
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Zbor v Efeze bol NAJ NAJ NAJ a predsa mu hrozí, že ho sám Ježiš zatvorí. Prečo? Prestali byť svetlom v tmavom svete.
nedeľa, 02. september 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Exodus 1-2
Dĺžka: 18 minút
Zvláštny príbeh záchrany národa z otroctva začína narodením obyčajného chlapca. No od začiatku sa jeho život vyvíjal tak trochu "neobyčajne".
nedeľa, 19. august 2018
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 10:17-22
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Ako sa dostať do neba? Ježiš nám svojou ilustrácia s ťavou, ktorá sa snaží predrať uchom ihly ukazuje, ako je pre človeka nemožné dostať sa vlastným úsilím do Božej prítomnosti. Preto nám ponúka oveľa lepšiu cestu – rodinu. Tak teda, nebuď ťava:) (Toto je druhá časť mini-série dvoch kázní. Prvá časť bola 22.7.2018.)
nedeľa, 22. júl 2018
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 10:17-22
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút
Aj napriek tomu, že bol tento mládenec dobrým človekom a Boh ho v živote požehnal, stále zažíval vo svojom živote neistotu. Bude mu to všetko stačiť na večný život? S touto otázkou prichádza za Ježišom, ktorý však potvrdzuje jeho obavy. Naozaj mu ešte niečo chýba – už len jedna vec. (Toto je prvá časť mini-série dvoch kázní. Druhá časť bude 19.8.2018.)
nedeľa, 24. jún 2018
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 9:30-37
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Učeníci sa predbiehajú v tom, kto z nich je väčší. Ježiš síce nenamieta na ich túžbu po veľkosti, ale má pripomienky ku ceste ku veľkosti. Ako vyzerá skutočne veľký človek? Ježiš nám tu opäť poukazuje na paradox jeho kráľovstva – byť prvým znamená byť posledným a byť veľkým znamená byť malým.
nedeľa, 17. jún 2018
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Druhý list Timotejovi 3
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Starý apoštol Pavol, ktorému už zvonia do hrobu, zdieľa svojmu milovanému duchovnému dieťaťu Timotejovi posledné inštrukcie vo svojom úplne poslednom liste. Povzbudzuje ho stáť nohami pevne na zemi a vnímať realitu falošných prorokov v cirkvi; oči mať uprené na zbožne vzory; a srdcom a mysľou byť v Božom slove.
nedeľa, 10. jún 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Numeri 6:22-27
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 28 minút
Každý z nás by si prial požehnaný život - život, v ktorom nič nechýba. Mnohí si ho prajeme aj navzájom. Biblia hovorí o tom, že slová žehnania by mali pravidelne znieť medzi ľuďmi, ktorí hľadajú Boha. Prečo je to tak? Má Božie žehnanie reálny potenciál nás niekam posunúť?
nedeľa, 03. jún 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 4:1-11
Séria: Pokúšaný
Dĺžka: 17 minút
Môžeš mať všetky kráľovstvá sveta - čo len chceš", núkal Pokušiteľ Ježišovi v púšti. Zdanlivo pútavá ponuka. Ježiš si teda vybral. Pravdu - pravého Boha - bohatstvo, slávu i postavenie trvalého charakteru. Veci, ktoré Diabol nikdy nebude schopný ponúknuť, lebo ich nemá.
nedeľa, 27. máj 2018
Kazateľ: Todd Patterson
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 1:1-18
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Božie slovo (Písmo) nám dáva viac ako informácie o Bohu alebo o tom, čo sa stalo v minulosti. Dáva nám viac ako pokyny, ako žiť. Božie Slovo je Božie konanie smerované k ľuďom pre dokonanie jeho plánu spásy. Je to nie len aktuálne slovo, ale slovo, ktoré je stále živé a stále koná Boží plán spásy. Toto je slovo, ktoré sme nestvorili my, ale toto stvorilo a tvorí nás.
nedeľa, 20. máj 2018
Kazateľ: Todd Patterson
Oddiel: Habakuk
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Keď je v našej spoločnosti nespravodlivosť, nemôžem mávať rukou a povedať: „Čo bolo, to bude.“ Práve, že takto to nebude! Mávať rukou nie je to aktívne čakanie, ktoré sme videli u Habakuka a určite nie je postoj veriaceho ale je postoj neveriaceho, ktorý nevidí skutočnosť, že Boh aj teraz je vo svojom svätom chráme a on netoleruje nespravodlivosť a nemali by sme ani my.
nedeľa, 13. máj 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Dĺžka: 26 minút
Pre všetkých, ktorí by sa radi zorientovali, o čom je zbor Cirkvi bratskej v Trnave, sme pripravili sériu "Identita zboru CB Trnava". Posledná zo série kázní vysvetľuje niektoré princípy toho, ako veci v našom spoločenstve fungujú.
nedeľa, 06. máj 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 4:1-11
Séria: Pokúšaný
Dĺžka: 21 minút
Deti (aj mnohí dospelí) radi robia pokusy. Je to súčasť nášho poznávania sveta. No dá sa poznávať aj Boha tak, že na ňom budeme robiť pokusy? Prečo tento prístup zlyháva? Existujú aj lepšie možnosti, ako ho spoznať?
nedeľa, 29. apríl 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Dĺžka: 20 minút
Pre všetkých, ktorí by sa radi zorientovali, o čom je zbor Cirkvi bratskej v Trnave, sme pripravili sériu "Identita zboru CB Trnava". Tretia zo série kázní sa venuje hodnotám, na ktoré máme tendenciu dávať špecifický dôraz.
nedeľa, 22. apríl 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Dĺžka: 33 minút
Pre všetkých, ktorí by sa radi zorientovali, o čom je zbor Cirkvi bratskej v Trnave, sme pripravili sériu "Identita zboru CB Trnava". Druhá zo série kázní sa venuje vierovyznaniu - Čomu veríme?
nedeľa, 15. apríl 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Dĺžka: 28 minút
Pre všetkých, ktorí by sa radi zorientovali, o čom je zbor Cirkvi bratskej v Trnave, sme pripravili sériu "Identita zboru CB Trnava". Prvá zo série kázní sa zaoberá poslaním zboru - Prečo sme tu? Na čo sme tu? O čo nám ide?
nedeľa, 08. apríl 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 4:1-11
Séria: Pokúšaný
Dĺžka: 14 minút
Po mnohých dňoch pôstu prišiel k Ježišovi ten zlý, aby ho pokúšal. Nahováral ho, aby si naplnil svoje potreby spôsobom, ktorý nezohľadňoval všetky súvislosti. Ako si Ježiš poradil? A ako si poradíme my? Čo naozaj potrebujeme pre zdravý život?
nedeľa, 01. apríl 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 22:66-23:25
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
Asi každý z nás bol svedkom situácie, keď krik zvíťazil. Krik dieťaťa v odchode, nespokojného zákazníka na reklamáciách, nekompetentného šéfa na porade, nespokojných zamestnancov pri štrajku, panovačného či zúfalého manželského partnera pri večery, alebo človeka v ohrození. Aj v príbehu Veľkej noci zohral kľúčovú rolu. Dosiahol svoje. No dá sa jeho výsledok považovať za skutočné víťazstvo? Čo nám táto udalosť hovorí o našom postoji k otázkam pravdy, ducha a spoločenskej angažovanosti?
nedeľa, 18. marec 2018
Oddiel: Prvý Petrov list 2:13-17
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 38 minút
V týchto dňoch a týždňoch je na Slovensku cítiť nepokoj, nedôveru a nespokojnosť. Vraj nie je múdre aby sme Cirkev miešali s politikou. Ako sa však majú kresťania postaviť ku tomuto spoločenskému dianiu? Má mať naša kresťanská viera dopad na našu politickú (ne)angažovanosť? Má Boh vôbec čo povedať?