Toggle Bar
nedeľa, 11. december 2016

Realita, ktorá prichádza (3)

Zjavenie Jána 21:9-22:5 Kazateľ: Marek Tomašovič
V posledných kapitolách Biblie nás apoštol Ján berie úplne na začiatok, do prvých kapitol Biblie a ukazuje nám krásne mesto – Nový Jeruzalem, ktorého súčasťou sme aj my. Ako sa však môže zo zablatenej dediny stať mesto zo zlata?
Dĺžka:48 minút