Toggle Bar
nedeľa, 23. október 2016

Syn Dávidov a slepý žobrák

Evanjelium podľa Marka 10:16-52 Kazateľ: Marek Tomašovič
Ježišove zázraky a uzdravenia sú viac ako len príkladmi fyzického uzdravenia. Častokrát idú za hranice samotného skutku a poukazujú na realitu a skutočnosti, ktoré častokrát prehliadame. Dnes ráno sa chcem spolu s Vami pozrieť na uzdravenie tohto slepca ako na "šablónu" kresťanstva. Inými slovami, budeme sa pozerať na tento konkrétny príbeh a budeme v ňom vidieť priame paralely s duchovným životom a vierou kresťana.
Dĺžka:43 minút