Toggle Bar
Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 15. január 2017
Kazateľ: José Calvo
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 14:1-7 & Evanjelium podľa Matúša 7:21-23
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 27 minút
Cesta nie je sama o sebe cieľ, ale je proces cez ktorý sa niekam dostaneme. Ak je Ježiš cestou, ako má vyzerať môj život? Aký zmysel má "cesta" v živote človeka pred Bohom?