Marek Tomašovič

Vikár v zbore CB Trnava

Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 19. február 2017
Oddiel: List Efezanom 2:11-22
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 41 minút
Rozdeľovať život, na cirkevný a civilný, je častým pokušením pre veriacich. Boh nás však pozýva ku spájaniu svetov, aby sme boli chrámom pre tento svet - miestom, kde sa prelína nebo so zemou, kde sa Boh stretáva človekom.
nedeľa, 11. december 2016
Oddiel: Zjavenie Jána 21:9-22:5
Dĺžka: 48 minút
V posledných kapitolách Biblie nás apoštol Ján berie úplne na začiatok, do prvých kapitol Biblie a ukazuje nám krásne mesto – Nový Jeruzalem, ktorého súčasťou sme aj my. Ako sa však môže zo zablatenej dediny stať mesto zo zlata?
nedeľa, 23. október 2016
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 10:16-52
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 43 minút
Ježišove zázraky a uzdravenia sú viac ako len príkladmi fyzického uzdravenia. Častokrát idú za hranice samotného skutku a poukazujú na realitu a skutočnosti, ktoré častokrát prehliadame. Dnes ráno sa chcem spolu s Vami pozrieť na uzdravenie tohto slepca ako na "šablónu" kresťanstva. Inými slovami, budeme sa pozerať na tento konkrétny príbeh a budeme v ňom vidieť priame paralely s duchovným životom a vierou kresťana.