nedeľa, 06. máj 2018

Pokúšaný (2)

Evanjelium podľa Matúša 4:1-11 Kazateľ: Juraj Kohút
Deti (aj mnohí dospelí) radi robia pokusy. Je to súčasť nášho poznávania sveta. No dá sa poznávať aj Boha tak, že na ňom budeme robiť pokusy? Prečo tento prístup zlyháva? Existujú aj lepšie možnosti, ako ho spoznať?
Dĺžka:21 minút