nedeľa, 23. február 2020

Hľadaj to najvzácnejšie!

Evanjelium podľa Matúša 13:44-46 Kazateľ: Juraj Kohút
Kto by nechcel kúpiť nehnuteľnosť, v ktorej je ako bonus ukrytý predmet nevýslovnej hodnoty, napr. stratené umelecké dielo, či starý veterán? Ježiš hovorí, že nebeské kráľovstvo je presne ako takáto šťastná kúpa, rezervovaná pre tých, ktorí hľadajú viac ako nám môže bežný život ponúknuť.
Dĺžka:20 minút