nedeľa, 15. január 2017

Ja som Cesta, Pravda a Život

Evanjelium podľa Jána 14:1-7 & Evanjelium podľa Matúša 7:21-23 Kazateľ: José Calvo
Cesta nie je sama o sebe cieľ, ale je proces cez ktorý sa niekam dostaneme. Ak je Ježiš cestou, ako má vyzerať môj život? Aký zmysel má "cesta" v živote človeka pred Bohom?
Dĺžka:27 minút