nedeľa, 01. apríl 2018

Krik zvíťazil

Evanjelium podľa Lukáša 22:66-23:25 Kazateľ: Juraj Kohút
Asi každý z nás bol svedkom situácie, keď krik zvíťazil. Krik dieťaťa v odchode, nespokojného zákazníka na reklamáciách, nekompetentného šéfa na porade, nespokojných zamestnancov pri štrajku, panovačného či zúfalého manželského partnera pri večery, alebo človeka v ohrození. Aj v príbehu Veľkej noci zohral kľúčovú rolu. Dosiahol svoje. No dá sa jeho výsledok považovať za skutočné víťazstvo? Čo nám táto udalosť hovorí o našom postoji k otázkam pravdy, ducha a spoločenskej angažovanosti?
Dĺžka:31 minút