nedeľa, 21. máj 2017

Kto je Duch Svätý?

Evanjelium podľa Jána 14:16-17 Kazateľ: Juraj Kohút
O Duchu Svätom sa medzi kresťanmi často hovorí. Kto to je? Kde je? Čo robí? Dá sa ho vnímať?
Dĺžka:27 minút