nedeľa, 12. február 2017

Môžeme Biblii veriť? (časť 1)

Kazateľ: Juraj Kohút
Dnešná otázka sa zaoberá Knihou kníh: Biblou, a teda konkrétne tým, či jej môžeme veriť. O Biblii sa toho totižto už veľa narozprávalo a ľudia často majú pochynosti o jej dôveryhodnosti. Dá sa vôbec takejto starej knihe veriť? Keďže toto je tak veľká téma, pokračovanie tejto kázne bude na najbližšej Rodinnej bohoslužbe 12. marca 2017.
Dĺžka:28 minút