nedeľa, 12. marec 2017

Môžeme Biblii veriť? (časť 2)

Evanjelium podľa Matúša 7:24-27 Kazateľ: Juraj Kohút
Dnešná otázka pokračuje tam, kde skončila tá predchádzajúca – pri Knihe kníh: Bibliou, a teda konkrétne tým, či jej môžeme veriť. O Biblii sa toho totižto už veľa narozprávalo a ľudia často majú pochynosti o jej dôveryhodnosti. Dá sa vôbec takejto starej knihe veriť? Keďže toto je tak veľká téma, prvá časť tejto kázne bola na predchádzajúcej Rodinnej bohoslužbe 12. februára 2017.
Dĺžka:28 minút