nedeľa, 18. december 2016

Naozaj sa to stalo?!

Evanjelium podľa Lukáša 2:1-5 Kazateľ: Juraj Kohút
K Vianociam patrí príjemná atmosféra a pekné rozprávky. Je príbeh o Ježišovom narodení ďalšou takou rozprávkou na vylepšenie atmosféry, alebo nám je podaný ako niečo, čo sa naozaj stalo? (Pozn.: v zázname je vypovedaná pravda aj o tom, kto nosí Vianočné darčeky.)
Dĺžka:24 minút