nedeľa, 28. apríl 2019

Pozvanie do každodennosti

Evanjelium podľa Lukáša 2:48-49 & Evanjelium podľa Matúša 24:42-47 Kazateľ: Jozef Grexa
O tom ako mňa osobne Pán Boh učil a učí žiť vzťah s Ním a nie náboženstvo, žiť verne každodenne kroky viery a nie len nejaké veľké "kresťanské veci" pár krát za rok.
Dĺžka:29 minút