Nezaradené Audio:stiahnuť

Nezaradené

sep 2016 - feb 2018
Kázne v tejto sérií
nedeľa, 25. február 2018
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 6:1-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 40 minút
Ježiš je darcom nášho fyzického chleba a zároveň darom, duchovným chlebom.
nedeľa, 28. január 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Deuteronómium 31:11-12
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 23 minút
Ako si to Boh predstavoval, keď volal svoj ľud do svojej blízkosti na bohoslužobnom mieste? Čo praktické z toho pre nás plynie?
nedeľa, 21. január 2018
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 19:1-10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 27 minút
Spoločnosťou bol vnímaný ako človek bez charakteru. Napriek tomu sa mu podarilo niečo nevídané. Zachej zachránil svoju domácnosť. Hrozbou v jeho rodine nebol prírodný živel, tragické nešťastie, privysoký úver, či iný ľudský nepriateľ. Stále prítomným ničivým faktorom bola jeho vlastná disfunkčná osobnosť. On sám. Faktor, ktorý je v nejakej forme vlastný každému z nás. Aké riešenie sa Zachejovi naskytlo?
nedeľa, 31. december 2017
Oddiel: Náreky 3:19-26
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút
Prvý január nového roku je pre nás akýmsi čarovným dátumom. Vidíme v ňom nádej na zmenu k lepšiemu a vnímame ho ako možnú hrubú čiaru v našom živote – možnosť začať odznova. Reset. Avšak v Nárekoch čítame o takej veľkej Božej milosti, až nám autor knihy pripomína, že "prejavy Hospodinovej milosti...dôkazy jeho zľutovania...každé ráno sú nové" (v.22-23). To znamená, že každý deň môže byť s Bohom "Novým rokom" a novým začiatkom. Máme tu nádej na zmenu k lepšiemu nie len 1x za rok, ale 365x za rok.
nedeľa, 24. december 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 2:1-12
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 24 minút
Vianoce sú príjemné, ale aj stresujúce. Prvé Vianoce podobne. S jedným zásadným rozdielom. Radosťou nebola Vianočná atmosféra a hrozbou nebol predvianočný zhon, zvýšené výdavky, ani pobyt s blízkymi, či ich absencia. Radosť ale aj strach vyvolávala samotná podstata Vianoc - dieťa narodené v Betleheme. Prečo to bolo tak? A čo to hovorí aj o našom srdci? (časť 2)
nedeľa, 17. december 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 2:13-20
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 26 minút
Vianoce sú príjemné, ale aj stresujúce. Prvé Vianoce podobne. S jedným zásadným rozdielom. Radosťou nebola Vianočná atmosféra a hrozbou nebol predvianočný zhon, zvýšené výdavky, ani pobyt s blízkymi, či ich absencia. Radosť ale aj strach vyvolávala samotná podstata Vianoc - dieťa narodené v Betleheme. Prečo to bolo tak? A čo to hovorí aj o našom srdci? (časť 1)
nedeľa, 26. november 2017
Kazateľ: Jaroslav Bača
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 22:54-62 & Evanjelium podľa Lukáša 22:31-34
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút
Na precitnutí tvojho vzťahu s Bohom záleží. Pohľad odsúdeného Ježiša na Petra zmenil jeho srdce. Moment takéhoto precitnutia mení tvrdého rybára na pastiera oviec, tých ľudských. Nech je takýchto momentov veľa.
nedeľa, 12. november 2017
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Levitikus 1 & Levitikus 6:1-6
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 40 minút
Levitikus je kniha, ktorá rieši najdôležitejší problém každého človeka: Ako môžem ja, hriešny človek, žiť v prítomnosti Boha? Bola to aj hlavná otázka reformátorov pred 500 rokmi. Božia svätosť je náš najväčší problém. V prítomnosti svätého Boha nikto hriešny neprežije. Boh však umožnil, že namiesto našej, príjmne smrť nášho zástupcu. Spaľovaná obeta je jedným z odkazov na obetu Ježiša Krista.
nedeľa, 08. október 2017
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: List Efezanom 2:1-10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút
Každý človek je od prirodzenosti duchovne mŕtvy. Boh nás však z nesmiernej lásky zachránil prostredníctvom Ježiša Krista, aby sme boli trofejou jeho milosti. Zachránený človek verí, lebo dostal dar viery a koná dobré skutky, ktoré mu Boh pripravil.
nedeľa, 03. september 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 2:41-52
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 15 minút
Je typické, že deti radi utekajú zo školy domov, od učenia k zábave. Avšak 12-ročný Ježiš naopak uniká pozornosti rodičov, lebo chce byť na mieste, kde sa dá niečomu priučiť. Pohľad na túto udalosť chce byť motivačným impulzom na začiatku školského roka. Všetci sa potrebujeme učiť - vedome vyhľadávať správne miesta, vystavovať sa novým pohľadom a nebáť sa veľkých otázok.
nedeľa, 07. máj 2017
Oddiel: Genezis 1:26-28 & Genezis 3:14-19
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Božie stvorenie charakterizujú 3 rysy - vzťah s Bohom - prejavený dôverou, vzťah medzi ľuďmi -prejavený láskou a vzťah k stvoreniu - prejavený zodpovednou prácou. Lenže práve práca, cez ktorú máme možnosť ovplyvňovať kultúru tohto sveta, sa stala v súčasnom kresťanstve akousi zanedbávanou popoluškou stvorenia. Čo s tým urobíme?
nedeľa, 09. apríl 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 19:41-45
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 27 minút
Keď dospelý človek plače, vyvoláva to otázky. Ešte viac, ak sa jedná o muža. Týždeň pred Veľkonočnými udalosťami Ježiš zaplakal pri pohľade na Jeruzalem. Prečo? Premkla ho slabosť? Či tu ide o niečo iné? Čo to hovorí o jeho srdci? O Veľkej noci? O nás ľuďoch? Jedno je isté, nie je to prejav zúfalstva. Ježiš odvážne pokračuje ďalej,... dokonca až k nám.
nedeľa, 02. apríl 2017
Kazateľ: Matúš Moyzes
Oddiel: Prvý list Korinťanom 10:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút
Varovanie uprostred požehnania. 1Kor 10:1-13
nedeľa, 26. február 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 28:16-20
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 41 minút
Každý jednotlivec aj organizácia je niečím definovaná. Vzťahmi, záujmami, činnosťami, potrebami, nejakým poslaním,... Cirkev a každý z nás tak isto. Na záver Matúšovho evanjelia Ježiš predkladá skupine svojich nasledovníkov víziu - víziu toho, čo chce vidieť, aby sa práve skrze nich a s nimi vo svete udialo. Je to obrovský projekt - poslanie, do ktorého sme prizvaní aj my všetci. Okrem iného je toto poslanie "miestom", kde môžeme zažívať realitu živého Ježiša.
nedeľa, 19. február 2017
Oddiel: List Efezanom 2:11-22
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 41 minút
Rozdeľovať život, na cirkevný a civilný, je častým pokušením pre veriacich. Boh nás však pozýva ku spájaniu svetov, aby sme boli chrámom pre tento svet - miestom, kde sa prelína nebo so zemou, kde sa Boh stretáva človekom.
nedeľa, 29. január 2017
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 13:1-9
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Masové tragédie (či už tie živelné alebo zapríčinené ľudskou rukou) sú súčasťou sveta, v ktorom žijeme. Často o nich počujeme a niekedy o nich aj radi rozprávame. Obvykle však našu pozornosť upriamujú na niečo celkom iné než na to, na čo by naozaj mali.
nedeľa, 22. január 2017
Kazateľ: Milan Mitana
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 13:31-33 & List Filipanom 3:7-20
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 26 minút
Toto podobenstvo som zvolil primárne kvôli tomu, že viacerí z vás si asi myslíte : „Ako už len ja môžem byť prospešný pre Božie kráľovstvo? Veď ja som iba doma s deťmi, ja neviem kázať, neviem evanjelizovať, neviem rozprávať o Bohu tak, aby niekto uveril.“ Chcem povedať, že som presvedčený, že Ježiš hovoril toto podobenstvo aj kvôli Tebe. Božie kráľovstvo je ako maličké horčičné semienko. Si ochotný to máličko, čo máš, vziať a vložiť to do zeme? Vziať tú malú kvasnicu a vložiť ju do múky?
nedeľa, 15. január 2017
Kazateľ: José Calvo
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 14:1-7 & Evanjelium podľa Matúša 7:21-23
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 27 minút
Cesta nie je sama o sebe cieľ, ale je proces cez ktorý sa niekam dostaneme. Ak je Ježiš cestou, ako má vyzerať môj život? Aký zmysel má "cesta" v živote človeka pred Bohom?
nedeľa, 13. november 2016
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 24:13-33
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 38 minút
Naše životy niekedy pripomínajú emocionálne húsenkové dráhy, čo nie je práve príjemné, obzvlášť ak sa práve nachádzame v ich dolných častiach. Podobné situácie zažívali už Ježišovi súčasníci. Čomu sa z ich príbehu môžeme naučiť?
nedeľa, 30. október 2016
Kazateľ: Ján Verčimák
Oddiel: Genezis 3:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 23 minút
Hriech priniesol pocit hanby medzi nás a Boha, medzi ľudí navzájom a pocit zahanbenia aj pred samým sebou, ktorý všetko zničil. Ježiš na kríži však všetko zmenil. Zomieral opovrhnutý ľudmi, aby sme my nemuseli žiť s pocitom hanby, ale aby sme žili v slobode a pokoji pred Bohom a ľudmi.
nedeľa, 23. október 2016
Oddiel: Evanjelium podľa Marka 10:16-52
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 43 minút
Ježišove zázraky a uzdravenia sú viac ako len príkladmi fyzického uzdravenia. Častokrát idú za hranice samotného skutku a poukazujú na realitu a skutočnosti, ktoré častokrát prehliadame. Dnes ráno sa chcem spolu s Vami pozrieť na uzdravenie tohto slepca ako na "šablónu" kresťanstva. Inými slovami, budeme sa pozerať na tento konkrétny príbeh a budeme v ňom vidieť priame paralely s duchovným životom a vierou kresťana.
nedeľa, 16. október 2016
Kazateľ: Samo Lacho
Oddiel: Izaiáš 40:27-31
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
V dnešnej dobe, nikto z nás nemá rád čakanie. Pre kresťana je však čakanie priam nevyhnutné pre zdravý duchovný život. Dôležitou otázkou však ani tak nie je, že na čo čakáme, ale skôr na koho čakáme?
nedeľa, 25. september 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Žalmy 51
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 41 minút
Všetci o hriechu vieme, všetci s ním do nejakej miery bojujeme. Ale poznáme jeho "vnútorné pochody"? Ako sa to vlastne stane, že človek hreší? Toto je prvá časť mini-série. Druhá časť sa volá "Anatómia obnovy".