Toggle Bar

Kazatelia

 

ThDr. Juraj Kohút

ThDr. Juraj Kohút

správca

Boh ho uchvátil a zmenil smerovanie jeho života, keď mal 17 rokov. Vtedy zistil, že nie je nič krajšie a úžasnejšie, za čím by sa mohol v živote hnať, ako práve Boh. Boh absolútny vo svojom bytí a dobrote, stelesnený v Kristovi. Následne študoval teológiu na Univerzite Mateja Bela a Belfast Bible College. S manželkou Jankou pôsobia v Trnave od roku 2006. Majú štyri veselé deti a jedného veľkého chlpatého psa. Juro má rád každú zaujímavú myšlienku, slobodu a majstrovanie na dome. No najviac ho teší, keď ľudia prichádzajú do reálneho kontaktu s Pánom vesmíru.

Bc. Marek Tomašovič

Bc. Marek Tomašovič

kazateľ

Ako rodený trnavčan, Marek bol od malička presvedčený o tom, že nejaký Boh existuje, ale až keď mal 17 rokov ho naozaj po prvý krát spoznal. A to, koho spoznal, zmenilo celý jeho život a v jeho srdci rástla túžba po tom, aby aj ostatní ľudia okolo neho nie len vedeli o nejakom bohu, ale aby ho mohli poznať. A predovšetkým, aby mohli poznať jeho milostivú lásku, ktorá mení úplne všetko. Preto po strednej škole, kde študoval IT, odišiel na tri roky študovať evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marek momentálne pracuje na plný úväzok v civilnom prostredí a v trnavskom zbore je vikárom na čiastočný úväzok od jari 2016. Má rád chutnú kávu, múdre knihy, všetko okolo technológií a dobrých priateľov okolo seba. Spolu s manželkou Martinou majú Trnavu veľmi radi a chcú vidieť okolo seba ľudí, ktorí spoznávajú Božiu premieňajúcu lásku.