nedeľa, 23. september 2018

Milosrdný Samaritán

Evanjelium podľa Lukáša 10:25-37 Kazateľ: Juraj Kohút
Špekulant hľadá "životné poistenie" pre tie najhoršie situácie. Kto by povedal, že práve láska prejavená v skutku by mohla byť odpoveďou? Podľa Ježiša však nejde o doplnkovú poistku, ale o jediný spôsob života, ktorý pretrvá. A sám išiel príkladom.
Dĺžka:32 minút