Filtruj podľa:
nedeľa, 26. november 2023
Oddiel: Žalmy 130
Dĺžka: 31 minút
Tento Advent budeme všetci pútnikmi – ale kam putujeme? Niektorí sa uspokoja s pár dňami voľna, s novými hračkami, možno s fajn lyžovačkou niekde uprostred. Ale bude nám to stačiť? Uspokojíme sa s tým? Čo čakáme, že nás čaká na konci Adventu, na vrchole Vianoc? Prijmime pozvanie Pútnika zo Žalmu 130 a čakajme spoločne na Boha, u ktorého je odpustenie, milosť a plné vykúpenie, ako pre nás, tak aj pre celý svet.
nedeľa, 19. november 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Prečo sa zdá, že Boh je ďaleko, keď trpíme? To je otázka, ktorá sa nesie Žalmom 10. Nie je to však len úprimné volanie v trápení, ale prináša perspektívu pre tých z nás, ktorí sú zmietaní vlnami utrpenia. Dávid v Žalme vyjadruje svoju nádej. Verí, že Boh je blízky kráľ a že prinesie záchranu a východisko z utrpenia. Verí, že Boh vidí trápenie a žiaľ a berie to do svojich rúk.
nedeľa, 12. november 2023
Kazateľ: Šimon Evin
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 16:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
Ježiš nadväzuje na podobenstvá o stratenej minci, ovci a synovi, v ktorých ukázal, ako Bohu záleží na záchrane hriešnikov pre večnosť. V dnešnom texte nás vyzýva osvojiť si tento Boží postoj a prakticky ho prejavovať nakladaním s majetkom. Pomocou podobenstva o nepoctivom správcovi nás Ježiš učí využívať svoj dočasný majetok a krátky čas na tomto svete na získavanie priateľov pre večný život – na misiu a učeníctvo a starostlivosť o cirkev. Upozorňuje nás na princíp, že všetok náš majetok je skutočne Boží a my sme len správcovia s úlohou múdro ho využívať.
nedeľa, 05. november 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Žalmy 8
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 28 minút
8. žalm je spievaný Genesis. Boh myslí na človeka lebo človek je stvorený na proklamovanie Božieho vznešeného mena.
nedeľa, 29. október 2023
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Józia 14:6-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Odvaha, ktorá vyplýva z viery; pevnosť z trpezlivosti; sila z odložených túžob a odmena zo splnených sľubov.
nedeľa, 22. október 2023
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Prvá kniha kráľov
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 37 minút
nedeľa, 15. október 2023
Oddiel: Príslovia
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Môžeme ešte v dnešnom svete zažívať blízke, intímne priateľstvá plné vernosti a dôvery. Boh nás v Biblii učí, že to je nie len možné, ale od jeho ľudu aj očakávané. A akú rolu v našich priateľstvách hrá Ježiš?
nedeľa, 08. október 2023
Oddiel: Jakubov list 5:13-20
Dĺžka: 38 minút
V závere svojho listu nás Jakub volá ku niečomu možno až nečakanému. Chce, aby sme sa my, rozpoltení, – ešte stále bojujúci o celistvé srdce – stali Božím nástrojom sceľovania. Aby sa rozpoltenci nielen scelili, ale sami sa stali sceľovačmi.
nedeľa, 01. október 2023
Oddiel: Jakubov list 5:7-12
Dĺžka: 34 minút
V ambulancii doktora Jakuba potrebujeme trpezlivosť a vytrvalosť. Prichádzame k nemu na vyšetrenie a najradšej by sme dostali nejaký liečik, tabletku alebo sirupček, vďaka ktorému budeme okamžite vyliečení z našej choroby rozpolteného srdca. Lenže jeho predpísaná liečba si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť.
nedeľa, 24. september 2023
Oddiel: Jakubov list
Dĺžka: 31 minút
Čas a peniaze – to sú dve veci, ktorých sa Jakub dnes dotýka. Dve veľmi citlivé veci. Ale ako správny lekár, len preto, že nás niečo na dotyk bolí neznamená, že to nechá tak. Práve naopak, o to viac sa na to pozrie. A tak Jakub nachádza našu rozpoltenosť v našich kalendároch a v našich peňaženkách. Konfrontuje nás s pýchou, ktorá sa do nich poľahky vkráda a volá nás ku celistvému životu v pokore.
nedeľa, 17. september 2023
Oddiel: Jakubov list 1:1-4:13
Dĺžka: 38 minút
V tejto kázeň v podstate z rýchlika preletíme skoro celé 4 kapitoly Jakuba. Ak vás niečo na tejto ceste rýchlovlakom zaujme, tak na našej webstránke nájdete nahrávky všetkých kázni z tejto série. Môžete sa k tomu neskôr vrátiť, vystúpiť z rýchlika a pomalším osobáčikom sa poobzerať a ísť hlbšie – v opačnom prípade toto bude pre vás dobrý intro-rýchlik do Jakuba. Držte si klobúky.
nedeľa, 10. september 2023
Oddiel: Skutky apoštolov 2:22-37
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 29 minút
V prvej kresťanskej kázni, ktorá zaznela z úst apoštola Petra na Letnice vidíme zvesť o tom, čo Boh robil, ako na to ľudia zareagovali, a napokon, čo Boh s tým spravil. No na záver tej kázne – ako každej onej – pred každým jedným z nás stojí otázka: "Čo s tým teraz spravím ja?"
nedeľa, 23. júl 2023
Oddiel: Jakubov list 4:1-12
Dĺžka: 41 minút
Dr. Jakub nám ukazuje, čo bude s nami, ak svoju chorobu "dvojdušnosti", chorobu dvoch sŕdc, nebudeme liečiť. Kam sa až všade rozrastie a kde všade vo svojom živote nájdeme jej metastázy?
nedeľa, 09. júl 2023
Oddiel: Jakubov list 3:13-18
Dĺžka: 32 minút
Za lekármi ideme preto, lebo sú odborníkmi a majú niečo, čo my nie: roky a roky vzdelávania sa, a roky a roky praxe. Majú nielen informácie, ale predovšetkým múdrosť – vedia ako tie informácie aplikovať. Telo lebo nie je len komplikovaná mašinka, ale komplexné veľdielo, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Múdrosť však potrebujú len lekári v ambulancii, ale aj my vo svojom živote. Náš život tiež nie je len komplikovanou mašinkou, ale komplexným dielom, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Podľa akej múdrosti sa vo svete orientujeme a rozhodujeme? To budeme dnes skúmať v liste Jakuba, kde vidíme, že v podstate sú len dva druhy múdrosti: zhora a zdola.
nedeľa, 25. jún 2023
Oddiel: Jakubov list 3:1-12
Dĺžka: 32 minút
Dnes Dr. Jakub berie do rúk drevenú paličku a chce, aby sme vyplazili jazyk a povedali jedno veľké „aaaaaaa“. Ide sa pozrieť na náš jazyk a naše slová, pretože dobrý lekár veľa toho dokáže zistiť z jedného pohľadu do našich otvorených úst.
nedeľa, 18. jún 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Jakubov list 2:14-26
Dĺžka: 39 minút
Rozpor medzi slovami a realitou nás v niekedy rozplače, inokedy rozosmeje. Žiaľ, tak často sa stáva, že práve slová vychádzajúce z našich úst sú v rozpore s našimi skutkami. Jakub nás v tejto časti varuje pred rozpoltenosťou medzi vyznaním našich úst a srdca. Upozorňuje na dva druhy viery. Jedna za veľa nestojí, no na druhej môže človek stáť.
nedeľa, 11. jún 2023
Oddiel: Jakubov list 2:1-13
Dĺžka: 35 minút
Dr. Jakub nám ukazuje, ako to vyzerá, keď sa rozpoltenosť začne prejavovať medzi nami v Cirkvi. Jedným z prejavov tejto choroby našej duše je, že začneme uprednostňovať – medzi sebou, aj medzi Božím slovom.
nedeľa, 04. jún 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Jakubov list 1:16-27
Dĺžka: 29 minút
Prvotina stvorenia je ten kto má nepoškvrnenú zbožnosť pred Bohom. Pán Boh nás svojím slovom povolal a teda dal nám vieru. Na tomto základe máme konať skutky ktoré potvrdzujú to že nás povolal.
nedeľa, 28. máj 2023
Oddiel: Jakubov list 1:2-15
Dĺžka: 34 minút
Ak sme sa minulý týždeň osmelili prísť do čakárne a ostýchavo vstúpiť do ambulancie Dr. Jakuba, jedného z popredných kardiológov Biblie, tak dnes nás čaká jeho prvý diagnostický test, ktorý odhalí mieru našej rozpoltenosti. A tým testom sú skúšky. Pretože práve uprostred našich skúšok sa ukazuje, čo je naozaj v nás. Tlak skúšok je záťažovým testom našej viery a odhalí akékoľvek pukliny a rozpoltenosti, ktoré v nás sú. A preto tam Dr. Jakub aj začína našu liečbu.
nedeľa, 21. máj 2023
Oddiel: Jakubov list 1:1
Dĺžka: 42 minút
Vitajte v ambulancii jedného z najlepších kardiológov. Vaša diagnóza je vážna, ale tento doktor vás má príliš rád na to, aby bol ticho. Ale spolu s tvrdými správami o chorobe, vám zároveň ponúka aj nádej – zhojený a scelený život je možný. Existuje liek na našu chorobu.
nedeľa, 07. máj 2023
Kazateľ: Ján Verčimák
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 12:1-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Nábožný ľudia si často kresťanstvo predstavujú ako súbor naboženckých pravidiel, príkazov a zákazov. Takéto kresťanstvo uvaľuje na kresťanov neznsiteľá brameno náboženckosti, ktoré nevládzeme niesť. Ježiš pozíva k sebe pravé tých ktorý sú unavený s dodržiavania ľudských náboženckých predpisov, aby si pri ňom odpočinuli pretože Ježiš pokorný a tichý srdcom. Ježišove láskave pozvanie je ti len preto, lebo on niesol na sebe Boží hnev.
nedeľa, 30. apríl 2023
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 11:20-30
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
V Matúšovi 11:20-30 počujeme Ježišove vážne varovanie pred prichádzajúcim súdom aj Ježišove volanie prísť ku Nemu.
nedeľa, 23. apríl 2023
Oddiel: Prvý list Korinťanom 1:10-2:6
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Na čom postavíme našu prácu, vzťahy, službu a život neskutočne záleží. Apoštol Pavol si je vedomí, že sme pokúšaní stavať na hocičom, čo vyzerá silnejšie a múdrejšie, ale v skutočnosti je tou pravou Božou múdrosťou a mocou obyčajné evanjelium Ježiša Krista.
nedeľa, 16. apríl 2023
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Daniel 3
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút
Vládne Boh aj v tomto svete? Je prítomný v našich utrpeniach, ktoré súvisia s realitou toho, že sme v pokazenom svete? Daniel 3 nám ukazuje, že Boh je prítomný a vládne aj keď sa zdá, že vládnu bohovia tejto doby. Preto ostaň verný zvrchovanému a prítomnému Bohu, napriek utrpeniu, ktoré to vyvoláva.
nedeľa, 09. apríl 2023
Oddiel: Jonáš 1:1-2:11
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
V toto Veľkonočné ráno sa pozrieme na jeden príbeh v Starej zmluve, cez ktorý uvidíme záchranu, ktorá je pevná a istá bez ohľadu na to, čo nás zaskočí – aj keby to mala byť samotná smrť!